Voorwoord

Welkom

Beste (toekomstige) ouders/verzorgers van de kinderen van de Nassauschool,

 

De basisschool is een belangrijk stuk van je leven. Een school kies je dan ook met zorg! Het gaat erom dat uw kind bij ons op school zichzelf kan zijn en zich optimaal kan ontwikkelen. Het kiezen van een basisschool is niet eenvoudig. De school die u kiest is medebepalend voor het welbevinden van uw kind(eren). Dit is een taak die wij graag vervullen. Onze visie is verwerkt in een groot hart. Hiermee willen wij laten zien dat we deze taak met liefde willen vervullen. Een basisvoorwaarde voor het geven van goed onderwijs is dat kinderen zich geliefd voelen.

 

In deze schoolgids geven wij een beeld van wáár wij voor staan en wát voor school wij willen zijn. U kunt uitgebreid lezen over de doelen en de werkwijze van onze school. We vertellen hoe wij ervoor zorgen dat uw kind zich veilig, competent en verantwoordelijk voelt op de Nassauschool. Deze drie kernwaarden vormen het uitgangspunt voor ons onderwijs.

 

Wanneer u uw kind(eren) nog niet bij ons op school hebt aangemeld, hopen wij dat deze schoolgids voor u een reden zal zijn om eens nader met ons kennis te maken. Maakt u gerust een afspraak, u bent van harte welkom. Hopelijk kunnen wij u binnenkort begroeten op de Nassauschool.

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van de Nassauschool

Bernadette de Leeuw, directeur

 

 

Deze schoolgids is een uitgave van:

Nassauschool

Merelstraat 45

1223 NS Hilversum

Tel: 035-6858172

directie.nassauschool@proceon.nl

www.nassauschoolhilversum.nl

facebook.com/nassauschoolhilversum
Instagram: @nassauschoolhilversum

Onderwijsnummer: 15ZH