De Vreedzame School

Wij werken met het programma De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen,  waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.  

 

De lessen zijn in een aantal blokken opgedeeld. 

 

Onze klas 

In dit blok staan de lessen in het teken van het creëren van een positief klimaat in de klas. Er worden samen met leerlingen afspraken gemaakt over hoe we omgaan met elkaar in de klas. De leerlingen krijgen taken en verantwoordelijkheden.  

 

Conflicten zelf oplossen 

Hierin leren de leerlingen het begrip "conflict", en ze krijgen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Na dit blok verwachten we van de leerlingen dat ze zelf, met behulp van een heel eenvoudig stappenplan, hun conflicten oplossen. 

 

Communicatie 

Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. In dit blok besteden we o.a. aandacht aan de rol van misverstanden, het je kunnen verplaatsen in hoe iemand anders het ziet, actief luisteren door vragen te stellen en samen te vatten wat een ander zegt. 

 

Gevoelens 

In dit blok worden o.a. twee belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing geleerd: je eigen gevoelens herkennen en erover kunnen vertellen. En het erkennen, accepteren en je kunnen verplaatsen in de gevoelens van een ander. 

 

Mediatie 

In dit blok wordt het begrip mediatie aangeboden en wordt in de bovenbouw het stappenplan voor mediatie geïntroduceerd en geoefend. Alle kinderen leren om op een goede manier zelf of met behulp van onze mediatoren conflicten op te lossen. Vaardigheden uit de voorgaande blokken worden geïntegreerd. 

 

Samen en toch anders 

We werken samen aan een veilige en gezellige omgeving waarin we ruimte hebben voor elkaar. We leren verschillen en overeenkomsten te accepteren en te waarderen. 

 

Onze mediatoren 

Een heel belangrijk onderdeel van De Vreedzame School zijn de mediatoren. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden door twee leerkrachten opgeleid tot mediator en krijgen na de opleiding een diploma hiervoor. Deze mediatoren helpen twee partijen die ruzie hebben om tot een oplossing te komen. Uiteraard is de leerkracht altijd op de achtergrond aanwezig. Het doel van deze aanpak is: een veilige en positieve sfeer te creëren in en om de school. 

  

De Vreedzame Nassauschool streeft ernaar om kinderen te leren: 

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan 

  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen 

  • constructief conflicten op te lossen 

  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap 

  • open te staan voor verschillen tussen mensen 

  • wie goed doet goed ontmoet in de wijk