Onderwijs en identiteit

Hart voor kinderen, De Nassauschool waar je mag zijn wie je bent met oog voor talent. We willen dat alle kinderen het beste uit zichzelf halen. We stimuleren kinderen hun talenten te ontdekken en om deze optimaal in te zetten. 

Wij zijn er van overtuigd dat door enthousiasme, waardering en aandacht kinderen, team en ouders groeien. Kinderen en ouders moeten zich welkom en gewaardeerd voelen.

Bij ons groeien de kinderen op met aandacht voor elkaar en wederzijds respect.  

 

Wij werken op onze school vanuit ons hart.
Respect hebben voor elkaar speelt hierin een belangrijke rol. De Nassauschool is een Christelijke school met aandacht voor andere geloofsovertuigingen. Wij willen van elkaar leren en waarderen elkaar. Wij zijn een vreedzame school, hierin speelt positiviteit een belangrijke rol.

 

In onze school zien wij de kinderen en staat het kind centraal. We weten wat de kinderen kunnen en waar zij zich nog in kunnen ontwikkelen. Wij leren kinderen te kijken naar zichzelf en verantwoordelijkheid te nemen.