Ziek melden

Als uw kind door ziekte of een andere oorzaak niet op school kan komen, dan horen wij dit graag tussen 08:00 uur en 08:20 uur. Het telefoonnummer van de school is 035-6858172. Wij vragen u vriendelijk om bezoekjes aan een arts of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te regelen.