Medezeggenschapsraad

De overheid heeft bepaald dat er op elke school een Medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. Het doel van een MR is om ouders en leerkrachten inspraak te geven in het schoolbeleid. De MR voert ongeveer eens in de twee maanden overleg met de directie. In dit overleg komen onderwerpen aan de orde als bijvoorbeeld de besteding van geld, de gebouwen en faciliteiten, de planning van vakanties en vrije dagen/studiedagen, de indeling van de groepen en leerkrachten, onderwijsmethodes en het schoolrooster. Vanuit de wet is het verplicht om voor een aantal onderwerpen als deze instemming te vragen. Daarnaast heeft de MR een adviserende rol en kunnen directie en MR verschillende onderwerpen inbrengen om met elkaar te bespreken. Na elke MR-vergadering komt er een update in het Nassaunieuws te staan. Het Nassaunieuws is een tweewekelijkse brief met informatie voor de ouders. De precieze rechten en plichten van de MR staan beschreven in het reglement. Als ouder kunt u altijd één van de MR-leden of de directie aanspreken.

 

De MR-leden voor het schooljaar 2023-2024 zijn:

  • Brenda van den Broek (ouder)
  • Inez Calis (ouder)
  • Lydia Vreden (leerkracht)
  • Laurie Hinfelaar (leerkracht)