Over Bink kinderopvang

Peuterspeelzaal 'Steintje'

Sinds dit schooljaar vangt Steintje peuters op in onze school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  

 

BSO

De kinderen worden opgehaald op het schoolplein van de Nassauschool. De vestiging van BINK kinderopvang voor buitenschoolse opvang voor de Nassau is: 


Marimba
Minckelersstraat 77
Telefoon: 035 - 642 46 42

Vestigingsmanager: Linda Vullers
email: managerkdv-marimba@binkkinderopvang.nl

Voor meer informatie:
https://binkkinderopvang.nl/vestigingen/hilversum/bso-marimba