1. Waar staan wij voor

Doel van het onderwijs

De Nassauschool is een christelijke buurtschool in een mooi Dudokgebouw.  Op onze school is er aandacht voor ieder kind. Of je nu makkelijk leert of als je wat meer ondersteuning nodig hebt, wij begeleiden je en dagen je uit om het beste uit jezelf te halen. Mede door de Nassau academie is er op de Nassauschool de ruimte om je breed te ontwikkelen. 

 

Talenten 

Bij ons op school stimuleren wij de kinderen om hun verschillende talenten te laten groeien. Allereerst ontwikkelen de kinderen kennis en vaardigheden op het gebied van lezen, taal, schrijven en rekenen. Daarnaast bieden wij binnen de Nassau academie de leerlingen de ruimte om hun talenten te ontdekken en te laten groeien op het gebied van o.a. bewegen, creativiteit, drama en ict. De Nassauschool is een vreedzame school waar we kinderen begeleiden om te kunnen functioneren als wereldburger. 

 

Ons onderwijs 

Kinderen leren doordat de leerkracht iets voordoet, het vervolgens samendoet met de kinderen waarna de kinderen het zelf kunnen doen. Naast werken in schriften en werkboeken wordt er bij ons op school gewerkt op chromebooks. Ook is er regelmatig tijd voor bewegend leren, zowel in het klaslokaal als buiten of in de gymzaal. Er is op onze school aandacht voor kinderen die extra hulp nodig hebben (remedial teaching) en voor de kinderen die behoefte aan meer uitdaging hebben (verdiepingsklas). 

 

Onze speerpunten 

·         Een veilige en positieve plek bieden 

·         Een goede basis voor taal en rekenen 

·         Ruimte voor de ontwikkeling van verschillende talenten 

·         Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 

·         Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid stimuleren 

·         Fijne samenwerking met ouders 

·         Een mooie balans tussen klassikaal en groepsdoorbroken onderwijs passend bij uw kind 

 

1.2 onderwijs en identiteit

Hart voor kinderen, De Nassauschool waar je mag zijn wie je bent met oog voor talent. We willen dat alle kinderen het beste uit zichzelf halen. We stimuleren kinderen hun talenten te ontdekken en om deze optimaal in te zetten. 

Wij zijn er van overtuigd dat door enthousiasme, waardering en aandacht kinderen, team en ouders groeien. Kinderen en ouders moeten zich welkom en gewaardeerd voelen.

Bij ons groeien de kinderen op met aandacht voor elkaar en wederzijds respect.  

 

Wij werken op onze school vanuit ons hart.
Respect hebben voor elkaar speelt hierin een belangrijke rol. De Nassauschool is een Christelijke school met aandacht voor andere geloofsovertuigingen. Wij willen van elkaar leren en waarderen elkaar. Wij zijn een vreedzame school, hierin speelt positiviteit een belangrijke rol.

 

In onze school zien wij de kinderen en staat het kind centraal. We weten wat de kinderen kunnen en waar zij zich nog in kunnen ontwikkelen. Wij leren kinderen te kijken naar zichzelf en verantwoordelijkheid te nemen.

 

1.3 pedagogische uitgangspunten

Onze school is een Christelijke basisschool. Wij willen het onderwijs op onze school vorm en inhoud geven vanuit onze Christelijke identiteit. We willen twee werkelijkheden bij elkaar brengen. De belevingswereld van het kind -in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving - en de wereld van de bijbel. De eigen verhalen van de kinderen en de bijbel treffen elkaar en geven een andere blik op de dagelijks werkelijkheid. Het is een ontmoeting waarin we vooral van elkaar leren. Op de Nassau vertellen we bijbelverhalen, zingen we liedjes en vieren we de Christelijke feesten. Van belangis dat we een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten respectvol met elkaar omgaan en iedereen zich veilig en geborgen voelt.

Een mooie samenvatting daarvan is te vinden in de woorden: geloof, hoop en liefde.

 

Onze school wordt bezocht door kinderen met verschillende achtergronden. Dit maakt onze school tot een boeiende gemeenschap, waarin we met elkaar leven met respect voor verschillende meningen en overtuigingen. We streven ernaar dat kinderen zich gewaardeerd voelen zoals zij zijn. Verschillen in uiterlijk, kwaliteiten, interesses en

persoonlijkheid maken een mens uniek en waardevol. We verwachten dat alle kinderen op onze school meedoen met de invulling die wij aan onze identiteit geven.

 

1.4 speerpunten schooljaar 2019-2023

Elke school heeft een schoolplan. Dit is een plan waarin voor vier jaar wordt beschreven aan welke doelen er gewerkt gaat worden. Deze doelen staan in het schoolplan 2019-2023 beschreven.

Het schoolplan is op te vragen bij directie.

Komend schooljaar gaan we ons nieuw 4 jarenplan schrijven.