6. Het team

Teamleden

6.1 het team

juf Bernadette 4 dagen directie
juf Laurie 5 dagen groep 8
Juf Donnya 5 dagen groep 6/7
juf Armanda 3 dagen groep 4/5
juf Berit 2 dagen groep 4/5
juf Sanne 3 dagen groep 3
Juf Gonda 2 dagen groep 3
juf Suze 4 dagen groep 1/2
juf lisa 3 dagen groep 1/2
juf Lydia 3 dagen groep 1/2
juf Marny 4 dagen onderwijsassistent
juf Lonneke 3 dagen Ib'er
meester Peter 3 dagen conciƫrge
juf Ellen 1 dag administratie
juf Nel 2 dagen ondersteuning
juf Jolanda 1 dag ondersteuning
juf Kelly 1 dag ondersteuning

6.2 stagiaires

De Nassauschool heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Marnix Academie te Utrecht. Deze PABO- studenten krijgen naast de mentor in de groep ook een vast aanspreekpunt in de school: dat is onze ICO-er Gonda Nieuwenhuize. Verder staan we open voor stagiaires van het ROC die in opleiding zijn voor onderwijsassistent of schoolassistent.

Wanneer een stagiaire in de klas aanwezig is, behoudt de eigen leerkracht altijd de eindverantwoording. In geval van een SB-stagiaire (startbekwame, voorheen LIO) wordt deze verantwoording gedeeld.

 

6.3 afwezigheid leerkrachten

Het kan voorkomen dat leerkrachten wegens ziekte of andere omstandigheden niet op school kunnen komen. Vanzelfsprekend zullen wij ons maximaal inspannen om de lessen doorgang te laten vinden. In eerste instantie zullen we altijd proberen een vervanger voor de groep te regelen. Indien dit niet lukt zijn er de volgende mogelijkheden:

• er wordt een beroep gedaan op een collega die in deeltijd werkt;

• er is wel vervanging voor de onderbouw maar niet voor de bovenbouw. Een onderbouwleerkracht schuift door naar boven en de vervanger komt in de lagere groep;

• een ambulante collega valt in. Hierdoor blijft ander werk liggen en verleggen we het probleem. We zullen hier slechts in uitzonderlijke gevallen voor kiezen;

• een groep wordt verdeeld over een aantal andere groepen;

• de ouders worden verzocht om hun kind thuis te houden. Is dit tijdig bekend dan ontvangt u een schriftelijk verzoek hiertoe, anders krijgt u telefonisch bericht.

 

Mocht u echt geen opvang voor uw kinderen kunnen vinden dan vangen wij uw kind op.

 

6.4 nascholing

Als team willen we bijblijven in ons vakgebied en kritisch kijken naar ons eigen onderwijs. Naast de werkzaamheden rondom het onderwijs in de groep investeren we in nascholing. Dit vindt deels plaats in de avonduren, maar we hebben dit schooljaar ook een aantal studiedagen gepland om onder schooltijd verder te werken aan onze persoonlijke ontwikkeling en de schoolontwikkeling. Bij de verdere ontwikkeling van de Nassauschool worden we ondersteund door externe deskundigen. Door te reflecteren op onszelf, open te staan voor feedback van anderen en kwaliteitsmetingen willen we zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs op de Nassauschool geoptimaliseerd blijft.